Амусу продужен рок за отклањање неправилности у раду

 

Мостар, 28. јула 2020. - Рјешењем Института бр. 04-47-5-591/19ВТ од 27.8.2019. године, Асоцијацији композитора – музичких стваралаца (АМУС) условно је одузета дозвола за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела уз услов да у року од годину дана усвоји статутом прописане одлуке и отклони остале недостатке у раду.

Имајући у виду околности настале због појаве пандемије корона вируса (Ковид 19) и немогућност сазивања сједнице Скупштине удружења, Институт је процијенио да треба омогућити АМУС-у додатно вријеме како би се могла сазвати Скупштина удружења на начин прописан статутом и законом.

Након што је Амус затражио продужење рока одређеног рјешењем бр. 04-47-5-591/19ВТ, Институт за интелектуалну својину БиХ је донио закључак којим се тај рок продужава за годину дана.