Обавјештење о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине

 

Мостар, 30. децембра 2021. - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине објављује да ће се писмени и усмени дио стручног испита за представнике за заштиту индустријске својине одржати у Мостару, дана 30.3.2022. године, са почетком у 10:00 часова.

Позивају се заинтересирана лица да закључно са 21.1.2022. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, Кнеза Домагоја бб, 88000 Мостар.

Пријава за полагање стручног испита доставља се у писаном облику и мора садржавати: име и презиме, занимање и адресу подносиоца пријаве (пожељно контакт телефон, телефакс, или имејл) и ЈМБГ подносиоца, доказ о завршеном факултету (овјерена копија дипломе), те назнаку стручног испита за који се подноси пријава (за патентног представника или представника за жигове).

За полагање стручног испита подносилац плаћа административну таксу у износу од 200,00 КМ и накнаду посебних трошкова поступка у износу од 400,00 КМ. Доказ о извршеној уплати доставља се најкасније до приступања полагању испита. Инструкцију о начину уплате административне таксе и посебних трошкова поступка кандидатима доставља Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Испит за представнике за заштиту индустријске својине проводи се у складу са Правилником о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине („Службени гласник БиХ“, бр. 22/11 и 12/20). Правилник је доступан на интернет страници Института: www.ipr.gov.ba.