Одржана друга сједница Међуресорног органа за сарадњу у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у БиХ

 

Мостар, 29. априла 2022. – Одржана је друга сједница Међуресорног органа за сарадњу у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини (МТС).

Сједница је одржана онлајн , кориштењем апликације за видео-конференције.

Према Стратегији спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 2018. - 2022. година, МТС је координациони орган састављен од представника институција надлежних за спровођење права интелектуалне својине на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, те представника Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине као институције која је надлежна за обављање стручних и управних послова у области интелектуалне својине.

Овом сједницом МТС-а предсједавала је представница Управе за индиректно опорезивање Загорка Гојковић, као предсједавајућа овог органа, а на сједници је према предложеном дневном реду, између осталог, усвојен Пословник о раду МТС-а, те размотрен и усвојен Акциони план за спровођење мјера из Стратегије спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 2018. - 2022. година. Све одлуке су усвојене консензусом.

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине на данашњој сједници представљао је директор Јосип Мерџо, члан МТС-а испред Института.

Одржавање ове сједнице и усвајање наведених докумената представља допринос јачању међуинституционалне сарадње кроз иницирање и координисање активностима у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини.