Делегација Института боравила у студијској посјети Заводу за интелектуалну својину Републике Србије

 

Мостар, 10. октобра 2022. – Делегација Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине, коју су чинили директор Јосип Мерџо, замјеница директора Љубица Козић и петеро запослених из Института на пословима у вези са различитим правима индустријске својине, боравила је од 3. до 6. октобра у студијској посјети Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.

Циљ посјете били су размјена и пренос искустава у вези са услугама које пружа Завод за интелектуалну својину. Другог и трећег дана посјете, током састанака на нивоу руководиоца ове двије институциује, од стране директора Завода, Владимира Марића, и других руководиоца организационих јединица било је ријечи о надлежностима Завода, услугама Центра за едукацију и информисање као и о начинима одржавања мреже са партнерским институцијама, функционисању Координационог тијела, ауторском праву и надзору над колективним организацијама за остваривање ауторског права.

Паралелно са састанцима, током четири дана, службеници Института распоређени на различитим пословима у области патената, жигова и индустријског дизајна, прошли су обуку за извођење услуге Дијагностике интелектуалне својине почев од припреме до самог извођења услуге, а посјетили су и различите организационе јединице у Заводу гдје им је дат приказ послова у поступцима за признање права индсутрисјке својине.

Такође, пренијета су искуства о начинима комуникације са институцијама за подршку привреди, са малим и средњим предузећима, универзитетима и другим институцијама, ка којима треба да буду усмјерене активности едукације и информисања. Три представника Института су обишли са запосленима из Завода два предузећа у сврху обуке за извођење услуге Дијагностике, објавио је Завод за интелектуалну својину Републике Србије.