Институт укључен у пројекат TMclass

САРАЈЕВО, 7. маја 2015. - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине је, у склопу активности везаних за Меморандум о разумијевању између Канцеларије за хармонизацију унутрашњег тржишта ЕУ (OHIM) и Института, окончао активности на прикључењу пројекту TMclass и тиме постао један од 45 националних и регионалних канцеларија које су укључене у наведени пројекат.

TMclass је сервис преко кога је могуће преводити и претраживати робе и услуге за потребе Ничанске класификације роба и услуга.

Интеграција у сервис TMclass ће омогућити потенцијалним подносиоцима пријава жигова да лакше сврстају робе и/или услуге у одговарајуће класе међународне класификације, што је један од услова за подношење пријаве жига.

Сервису се може приступити преко линка: http: //tmclass.tmdn.org/ec2/