У функцији нова интернет страница Института

 

МОСТАР, 29. маја 2015. – Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине ставио је у функцију нову интернет страницу, која се налази на истој адреси www.ipr.gov.ba.

Нова страница, освјеженог дизајна, на прегледан начин посјетиоцима пружа информације о интелектуалној својини, од општих које укључују брошуре и публикације до оних које се тичу поступака заштите интелектуалне својине, као што је правна регулатива и обрасци за подношење пријава.

У изради нове интернет странице Института настојало се што више умањити могућност техничких грешака и недостатака, иако је то немогуће у потпуности избјећи. У случају било каквих проблема посјетиоци могу контактирати администратора странице на имејл: portal@ipr.gov.ba.