Потписан Меморандум о разумијевању са Заводом Србије

 

МОСТАР, 23.новембра 2015. – Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине и Завод за интелектуалну својину Републике Србије потписали су 16. новембра 2015. године у Београду Меморандум о разумијевању о билатералној сарадњи.

Меморандумом је предвиђена сарадња у провођењу програма обуке у области интелектуалне својине намијењеним упосленицима или широј јавности, сарадња у претраживању и испитивању пријава патената за све области технике, размјена искустава у развоју база података и софтверских програма везаних за поступке за права индустријске својине и сарадња у припреми закона у области интелектуалне својине у циљу испуњења захтјева међународних конвенција и уговора. Меморандумом су успостављени механизми за остваривање међусобне сарадње на начин који ће одговарати објема странама.

Иначе, Институт за интелектуалну својину БиХ и Завод за интелектуалну својину Републике Србије остваривали су сарадњу на неформалној основи и на обострано задовољство.