Е-Огласна табла

 

Путем електронске огласне табле Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине странке за које се утврди да су непознатог пребивалишта или боравишта, односно не станују на адреси свог посљедњег пребивалишта или боравишта, а не може се утврдити садашње боравиште или радно мјесто, позваће се да своја писмена преузму у просторијама Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Након протека рока од 8 дана од објаве позива на интернет страници, ако странка не преузме писмено достава ће се сматрати извршеном.

 

Име и презиме/Правно лице

Позив за преузимање писмена

Датум објаве

Датум истека 

Алмир Мујкић   

 позив (пдф)

 4.5.2021.

11.5.2021. 

 Бојан Буразор 

 позив (пдф

 4.5.2021. 

 11.5.2021.

УГ Друштво пчелара Кантона Сарајево   

  позив (пдф)

  4.5.2021.

 11.5.2021.

 Ема Ротшилд 

  позив (пдф)

  4.5.2021.

 11.5.2021.

Фехима Смајић   

  позив (пдф)

  4.5.2021.

11.5.2021. 

Фондација ИНФОХАУС   

  позив (пдф)

  4.5.2021.

 11.5.2021.

 Удружење произвођача „Романијски скоруп-кајмак“  

  позив (пдф)

 4.5.2021. 

 11.5.2021.