Службени гласник и остале објаве

Службени гласник Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине:

Службени гласници (2021):

▪ Гласник број 1/2021

▪ Гласник број 2/2021

◊ Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2021):

▪ 1/2021 – Q1

▪ 2/2021 – Q2

◊ Архива:

◊ Службени гласници (2020)

◊ Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2020)

◊ Службени гласници (2019)

◊ Службени гласници (2018)

◊ Службени гласници (2017)

Службени гласници (2016)

Службени гласници (2015)

Службени гласници (2014)

Службени гласници (2013)

Службени гласници (2012)

Службени гласници (2011)

Службени гласници (2010)

Службени гласници (2009)

Службени гласници (2008)