Znakovi koji mogu biti zaštićeni žigom su posebno: riječi, slova, brojevi, slogani, kratice, grafički prikazi, kombinacije boja i njihovih nijansi, trodimenzionalni oblici, ambalaža za proizvode pod uvjetom da su distinktivni, kao i kombinacije svih navedenih znakova.

Žigom se ne smatraju pečat, štambilj i punca (službeni znak za obilježavanje dragocjenih metala, mjera i sl.).

Žig se u većini država stječe registracijom na osnovu ispitivanja koje obavlja nadležni državni organ, a u Bosni i Hercegovini je to Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.