Održan sastanak proširene radne grupe za pripremu nacrta zakona iz područja autorskog prava

 

Mostar, 15. novembra 2023. - Sastanak proširene radne grupe za pripremu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava održan je 15. novembra 2023. u Mostaru.

Na sastanku proširene radne grupe predstavljeni su dopunjeni prednacrt Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i dopunjeni prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima koje su pripremili eksperti projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“.

Nakon prezentacija održane su konstruktivne rasprave o dopunjenim prednacrtima ova dva propisa kojima se vrši usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije i rezultat su intenzivne saradnje projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“ i Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, kolektivnih organizacija, korisnika iz oblasti autorskog i srodnih prava, te akademske zajednice.

Europska unija finansira Projekat kako bi pomogla Bosni i Hercegovini da uskladi zakonodavstvo sa europskom pravnom stečevinom, poboljša konkurentnost i inovativnost privrede u BiH, kroz pružanje neophodne ekspertize i podrške Institutu za intelektualno vlasništvo i kreativnim industrijama u BiH.