Патент
Патент је право којим се штити проналазак из било које области технике, који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски примјенљив.
Pretraga registra
Жиг
Жиг је право којим се штити знак који служи за разликовање робе, односно услуге једног учесника у привредном промету од исте или сличне робе/услуге другог учесника у привредном промету.
Pretraga registra
Индустријски дизајн
Индустријски дизајн је искључиво право на вањски изглед производа. Дизајн представља дводимензионални или тродимензионални изглед цијелог производа или његовог дијела који је одређен визуелним карактеристикама, попут линија, контура, боја, облика, текстуре, материјала, од којих је производ сачињен или украшен, као и њиховом комбинацијом.
Pretraga registra
Географска ознака
Ознака географског поријекла је свака ознака којом се нека земља или мјесто које се у њој налази, директно или индиректно, означава као земља или мјесто географског поријекла производа. Ознака географског поријекла употребљава се за обиљежавање природних, пољопривредних, индустријских, занатских и производа домаће радиности.
Pretraga registra
Топографија интегрисаног кола
Топографија интегрисаног кола jе скуп повезаних слика, забиљежених или кодираних на било који начин, које представљају тродимензионалну матрицу слојева од којих је интегрисано коло састављено, при чему свака слика садржи цјелину или дио матрице полупроводничког производа у свакој фази његове производње.
Pretraga registra
Ауторско право и сродна права
Ауторско право настаје и припада аутору на основу самог чина стварања ауторског дјела и није условљено испуњењем било каквих формалности или захтјева у погледу његовог садржаја, квалитета или сврхе. Довољно је да индивидуална идеја изађе из духовне, унутрашње сфере свог ствараоца и да добије спољни облик, и постане ауторско дјело које ужива ауторско-правну заштиту.
Pretraga registra
Пред-дијагностика ИС
Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине је развио услугу Пред-дијагностике интелектуалне својине за мала и средња предузећа која желе да процијене своју снагу у области интелектуалне својине и да је користе за свој развој.
Pretraga registra
Извршни директор ЕУИПО-а упутио честитку Институту на спровођењу ЦП5
„Ово постигнуће још је један примјер напора ваше земље да националне системе жигова и дизајна усклади са европским стандардима и праксама", наводи се, између осталог, у честитци извршног директора ЕУИПО-а.
Усвојен Уговор WIPO-а о интелектуалној својини, генетским ресурсима и повезаном традиционалном знању
У име Босне и Херцеговине завршни акт потписао је Јосип Мерџо, директор Института за интелектуалну својину БиХ
Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине проводи ЦП5
Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине објавио је документ о заједничкој пракси у вези са недистинктивним/слабим елементима жигова приликом процјене вјероватности забуне
Директор Мерџо учествује у раду Дипломатске конференције о генетским ресурсима и повезаном традиционалном знању
Дипломатска конференција, чији је домаћин Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO), завршна је фаза преговора прије доношења међународног правног инструмента
О интелектуалној својини
Појам интелектуалне својине односи се на творевине ума као што су проналасци, књижевна и умјетничка дјела, симболи, називи, слике те дизајн који се користи у индустрији.