Patent
Patent je pravo kojim se štiti izum iz bilo kojeg područja tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji se može industrijski primijeniti.
Pretraga registra
Žig
Žig je pravo kojim se štiti znak koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluge jednog učesnika u gospodarskom prometu od iste ili slične robe/usluge drugog učesnika u gospodarskom prometu.
Pretraga registra
Industrijski dizajn
Industrijski dizajn je isključivo pravo na vanjski izgled proizvoda. Dizajn predstavlja dvodimenzionalni ili trodimenzionalni izgled cijelog proizvoda ili njegovog dijela koji je određen vizualnim karakteristikama, poput linija, kontura, boja, oblika, teksture, materijala, od kojih je proizvod sačinjen ili ukrašen, kao i njihovom kombinacijom.
Pretraga registra
Zemljopisna oznaka
Oznaka zemljopisnog podrijetla je svaka oznaka kojom se neka zemlja ili mjesto koje se u njoj nalazi, izravno ili neizravno, označava kao zemlja ili mjesto zemljopisnog podrijetla proizvoda. Oznaka zemljopisnog podrijetla upotrebljava se za obilježavanje prirodnih, poljoprivrednih, industrijskih, obrtničkih i proizvoda domaće radinosti.
Pretraga registra
Topografija integriranog kruga
Topografija integriranog kruga je skup povezanih slika, zabilježenih ili kodiranih na bilo koji način, koje predstavljaju trodimenzionalnu matricu slojeva od kojih je integrirani krug sastavljen, pri čemu svaka slika sadrži cjelinu ili dio matrice poluvodničkog proizvoda u svakoj fazi njegove proizvodnje.
Pretraga registra
Autorsko pravo i srodna prava
Autorsko pravo nastaje i pripada autoru na temelju samog čina stvaranja autorskog djela i nije uvjetovano ispunjenjem bilo kakvih formalnosti ili zahtjeva glede njegovoga sadržaja, kvalitete ili svrhe. Dostatno je da individualna ideja izađe iz duhovne, unutarnje, sfere svog stvaratelja i da bude izražena, pa da, sukladno tomu, postane autorsko djelo koje uživa autorskopravnu zaštitu.
Pretraga registra
Pred-dijagnostika IV
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine razvio je uslugu Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća koja žele procijeniti svoju snagu u području intelektualnog vlasništva i koristiti je za svoj razvoj.
Pretraga registra
O intelektualnom vlasništvu
Pojam intelektualnog vlasništva (IV) odnosi se na tvorevine uma kao što su izumi, književna i umjetnička djela, simboli, nazivi, slike te dizajn koji se koristi u industriji.