Institut za intelektualno vlasništvo BiH i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu zaključili Memorandum o razumijevanju i saradnji

Memorandum je zaključen u cilju uspostave institucionalne saradnje u unapređenju pravne nauke, prakse i obrazovanja u području prava intelektualnog vlasništva
Institut za intelektualno vlasništvo BiH i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu zaključili Memorandum o razumijevanju i saradnji

 

Mostar, 21. marta 2024. - Memorandum o razumijevanju i saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine zaključen je 20. marta 2024. u Mostaru u cilju uspostave institucionalne saradnje u unapređenju pravne nauke, prakse i obrazovanja u području prava intelektualnog vlasništva.

Memorandum su potpisali direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković.

Kao dio sveobuhvatne saradnje između dvije strane, Institut će studentima Pravnog fakulteta omogućiti obavljanje studentske prakse u okviru nastavnih predmeta iz užeg naučnog područja autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva, dok će Pravni fakultet omogućiti uposlenicima Instituta za intelektualno vlasništvo pristup bogatoj biblioteci fakulteta (uključujući pristup službenim glasilima Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, od 1945. do danas).

Između ostalog, predviđena je i zajednička organizacija studentske prakse, okruglih stolova, konferencija i drugih edukativnih događanja iz područja prava intelektualnog vlasništva, u cilju promocije i podizanja svijesti o važnosti prava intelektualnog vlasništva.

Memorandum je zaključen na period od pet godina.