Otvorene javne konsultacije za nacrt Zakona o zastupanju u području industrijskog vlasništva

Nacrtom Zakona o zastupanju u području industrijskog vlasništva propisuju se uslovi za obavljanje poslova zastupanja u području prava industrijskog vlasništva u postupcima pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Mostar, 27. marta 2024. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine obavještava zainteresiranu javnost da je započeo proces javnih konsultacija za nacrt Zakona o zastupanju u području industrijskog vlasništva.

U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji područje zastupanja u postupku pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uređuje na cjelovit način. Ovo pitanje trenutno je u Bosni i Hercegovini djelomično uređeno Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskom dizajnu i Zakonom o zaštiti oznaka geografskog porijekla. Krovna institucija u Bosni i Hercegovini u sistemu zaštite intelektualnog vlasništva je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Nacrtom Zakona o zastupanju u području industrijskog vlasništva propisuju se uslovi za obavljanje poslova zastupanja u području prava industrijskog vlasništva u postupcima pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (poslovi sticanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskog vlasništva), postupak upisa u Registar zastupnika, uslovi za upis u Registar, brisanje iz Registra, osnivanje Komore zastupnika u području prava industrijskog vlasništva, kao i njena ovlaštenja. Nakon analize svih zakona kojima je u Bosni i Hercegovini uređeno zastupanje u području prava industrijskog vlasništva konstatirano je da je neophodno donošenje posebnog zakona koji bi na sistematičan način uredio ovo područje u cjelini. Potrebno je naglasiti da se Zakonom o zastupanju u području industrijskog vlasništva ne stavljaju izvan snage odredbe zakona kojima je djelomično uređeno zastupanje u vezi sa pojedinim pravima industrijskog vlasništva i da su one u potpunosti kompatibilne sa odredbama ovog zakona.

U konsultacijama možete sudjelovati prijavom na link.