Rezultati javnog konkursa povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva 2024.

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u saradnji sa projektom „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva“, proveo je javni konkurs namijenjen bh. inovatorima za mjerenje usklađenosti njihovih biznisa sa Ciljevima održivog razvoja 

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u saradnji sa projektom „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva“ kojeg finansira Evropska unija, proveo je javni konkurs namijenjen bh. inovatorima za mjerenje usklađenosti njihovih biznisa sa Ciljevima održivog razvoja (SDG). 

Komisija za ocjenu radova, sastavljena od uposlenika Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, utvrdila je sljedeću rang listu pobjedničkih radova: 

1. „Najljepša sela Bosne i Hercegovine / The Most Beautiful Villages of BiH - MBV of BiH“ (podnosilac Boris Trogrančić, Udruženje za razvoj ruralnog turizma u BiH – Alterural);

2. „Primjena sigurnosnih algoritama u bazi podataka inovatora civilnog sektora“ (podnosilac Ana Lojić - Udruženje inovatora Grada Banja Luka);

3. FLAŠA – ČAŠA (podnosilac Borko Babalj - Asocijacija inovatora BiH).

Nagrade (tri tableta) biće uručene na događaju obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva 26. aprila 2024. u Mostaru.

Svjetski dan intelektualnog vlasništva 26. april obilježava se svake godine u cilju podizanja svijesti o ulozi koju prava intelektualnog vlasništva imaju u poticanju inovacija i kreativnosti. Ove godine naglasak je na odnosu intelektualnog vlasništva i Ciljeva održivog razvoja pod sloganom „Gradimo našu zajedničku budućnost uz inovacije i kreativnost“.