Direktor Merdžo učestvovao na 18. godišnjem sastanku država članica Evropske patentne mreže

Sastanak je održan u Vilniusu, glavnom gradu Litve
Direktor Merdžo učestvovao na 18. godišnjem sastanku država članica Evropske patentne mreže

Vilnius, 7. maja 2024. – Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Josip Merdžo učestvovao je na 18. godišnjem sastanku država članica Evropske patentne mreže, održanom 7. maja u Vilniusu, glavnom gradu Litve.

Sastanku je, između ostalih, prisustvovao António Campinos, predsjednik Evropskog ureda za patente (EPO), kao i direktori državnih/nacionalnih ureda za intelektualno vlasništvo svih zemalja članica EPO-a.

Uvodna tema sastanka bila je „Digitalna transformacija i uticaj umjetne inteligencije na rad ureda za intelektualno vlasništvo”.

U okviru sastanka održana su tri interaktivna panela sa sljedećim temama: „IT saradnja: priprema za budućnost“, „Doseg intelektualnog vlasništva prema mladim generacijama“ i „Doseg intelektualnog vlasništva prema inovacijskim zajednicama i društvu", s posebnim naglaskom na startupe.

Gledajući u budućnost, EPO ima za cilj ojačati Evropsku patentnu mrežu kroz transparentan dijalog i konzistentnost djelovanja.

Bosna i Hercegovina je država proširenja EPO-a na osnovu sporazuma o saradnji i proširenju u području patenata.