Otvorene javne konzultacije za nacrt Zakona o zastupanju u području industrijskoga vlasništva  

Nacrtom Zakona o zastupanju u području industrijskoga vlasništva propisuju se uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u području prava industrijskoga vlasništva u postupcima pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Mostar, 27. ožujka 2024. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine obavještava zainteresiranu javnost da je započeo proces javnih konzultacija za nacrt Zakona o zastupanju u području industrijskoga vlasništva.

U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji područje zastupanja u postupku pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uređuje na cjelovit način. Ovo pitanje trenutačno je u Bosni i Hercegovini djelomično uređeno Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskom dizajnu i Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla. Krovna institucija u Bosni i Hercegovini u sustavu zaštite intelektualnoga vlasništva je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Nacrtom Zakona o zastupanju u području industrijskoga vlasništva propisuju se uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u području prava industrijskoga vlasništva u postupcima pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (poslovi stjecanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskoga vlasništva), postupak upisa u Registar zastupnika, uvjeti za upis u Registar, brisanje iz Registra, osnivanje Komore zastupnika u području prava industrijskoga vlasništva, kao i njezina ovlaštenja. Nakon analize svih zakona kojima je u Bosni i Hercegovini uređeno zastupanje u području prava industrijskoga vlasništva konstatirano je da je neophodno donošenje posebnog zakona koji bi na sustavan način uredio ovo područje u cjelini.  Potrebno je naglasiti da se Zakonom o zastupanju u području industrijskoga vlasništva ne stavljaju izvan snage odredbe zakona kojima je djelomično uređeno zastupanje u vezi sa pojedinim pravima industrijskoga vlasništva i one su u potpunosti kompatibilne sa odredbama ovog zakona.

U konzultacijama možete sudjelovati prijavom na link.