Одржан састанак проширене радне групе за припрему нацрта закона из области ауторског права

 

Мостар, 15. новембра 2023. - Састанак проширене радне групе за припрему нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о ауторском и сродним правима и Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права одржан је 15. новембра 2023. у Мостару.

На састанку проширене радне групе представљени су допуњени преднацрт Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права и допуњени преднацрт Закона о измјенама и допунама Закона о ауторском и сродним правима које су припремили експерти пројекта „ЕУ подршка правима интелектуалне својине у Босни и Херцеговини“.

Након презентација одржане су конструктивне расправе о допуњеним преднацртима ова два прописа којима се врши усклађивање са правном тековином Европске уније и резултат су интензивне сарадње пројекта „ЕУ подршка правима интелектуалне својине у БиХ“ и Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Састанку су присуствовали представници Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, колективних организација, корисника из области ауторског и сродних права, те академске заједнице.

Европска унија финансира Пројекат како би помогла Босни и Херцеговини да усклади законодавство са европском правном тековином, побољша конкурентност и иновативност привреде у БиХ, кроз пружање неопходне експертизе и подршке Институту за интелектуалну својину и креативним индустријама у БиХ.