Институт за интелектуалну својину БиХ и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву закључили Меморандум о разумијевању и сарадњи

Меморандум је закључен са циљем успостављања институционалне сарадње у унапређењу правне науке, праксе и образовања у области права интелектуалне својине
Институт за интелектуалну својину БиХ и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву закључили Меморандум о разумијевању и сарадњи

 

Мостар , 21. марта 2024. - Меморандум о разумијевању и сарадњи између Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине закључен је 20. марта 2024. године у Мостару са циљем успостављања институционалне сарадње у унапређењу правне науке, праксе и образовања у области права интелектуалне својине.

Меморандум су потписали директор Института за интелектуалну својину БиХ Јосип Мерџо и декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Горан Марковић.

У оквиру свеобухватне сарадње двије стране, Институт ће омогућити студентима Правног факултета да обављају студентску праксу у оквиру предмета из уже научне области ауторско право и право индустријске својине, док ће Правни факултет омогућити запосленима у Институту за интелектуалну својину приступ богатој библиотеци факултета (укључујући приступ званичним гласилима Југославије, Босне и Херцеговине и Републике Српске, од 1945.до данас).

Између осталог, планирана је заједничка организација студентске праксе, округлих столова, конференција и других едукативних догађаја из области права интелектуалне својине, у циљу промовисања и подизања свијести о значају права интелектуалне својине.

Меморандум је закључен на период од пет година.