Отворене јавне консултације за нацрт Закона о заступању у области индустријске својине

Нацртом Закона о заступању у области индустријске својине прописују се услови за обављање послова заступања у области права индустријске својине у поступцима пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине

Мостар, 27. марта 2024. - Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине обавјештава заинтересовану јавност да је започео процес јавних консултација за нацрт Закона о заступању у области индустријске својине.

У Босни и Херцеговини не постоји закон који област заступања у поступку пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине уређује на цјеловит начин. Ово питање тренутно је у Босни и Херцеговини дјелимично уређено Законом о патенту, Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну и Законом о заштити ознака географског поријекла. Кровна институција у Босни и Херцеговини у систему заштите интелектуалне својине је Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Нацртом Закона о заступању у области индустријске својине прописују се услови за обављање послова заступања у области права индустријске својине у поступцима пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (послови стицања, одржавања, промета и престанка права индустријске својине), поступак уписа у Регистар заступника, услови за упис у Регистар, брисање из Регистра, оснивање Коморе заступника у области права индустријске својине, као и њена овлашћења. Након анализе свих закона којима је у Босни и Херцеговини уређено заступање у области права индустријске својине констатовано је да је неопходно доношење посебног закона који би на систематичан начин уредио ову област у цјелини. Потребно је нагласити да се Законом о заступању у области индустријске својине не стављају ван снаге одредбе закона којима је дјелимично уређено заступање у вези са појединим правима индустријске својине и да су оне у потпуности компатибилне са одредбама овог закона.

У консултацијама можете учествовати пријавом на линк.