Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине проводи ЦП5

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине објавио је документ о заједничкој пракси у вези са недистинктивним/слабим елементима жигова приликом процјене вјероватности забуне

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (ИИС) објавио је 17. маја документ о заједничкој пракси у вези са недистинктивним/слабим елементима жигова приликом процјене вјероватности забуне.

Објава овог документа о заједничкој пракси резултат је заједничког напора ИИС-а и ЕУИПО-а у проналажењу заједничког језика са критеријумима наведеним у документу Заједничка пракса у вези са релативним разлозима за одбијање (утицај недистинктивних/слабих елемената) (ЦП5). Циљ принципа заједничке праксе је да обухвати већину случајева.

Циљ овог документа, који је настао у оквиру активности међународне сарадње између ове двије канцеларије, је побољшање јасноће, транспарентности, правне сигурности и предвидљивости у интересу корисника и испитивача. Намјера документа је да служи као приручник свим заинтересованим странама.

Документ о заједничкој пракси даје јасно и исцрпно објашњење принципа на којима се заснива пракса. Примјењиваће га ИИС и канцеларије за интелектуалну својину Мреже Европске уније за интелектуалну својину (ЕУИПН).

Документ о заједничкој пракси налази се ниже, на босанском, хрватском, енглеском и српском језику. Документ је подијељен у два дијела. Први сумира кључне поруке и главне изјаве о принципима праксе. Други дио даје јасно и исцрпно објашњење тих принципа.

                                                                                          Документ о заједничкој пракси
Енглески језик Босански језик Хрватски језик Српски језик

ИИС је такође објавио сљедеће документе о заједничкој пракси како би разјаснио процедуру испитивања:

ЦП3 – Дистинктивност – Фигуративни жигови који садрже описне/недистинктивне ријечи (БС / ХР/ ЕН / СР)

ЦП4 – Обим заштите црно-бијелих жигова (БС/ ХР/ ЕН / СР)